PUP Mogilno
Strona główna BIP EUP Oferty Pracy Informacje Kontakt Szukaj O Urzędzie RSS Zgłoś ofertę * Dzisiaj   22/08/2014
Menu główne
Pracownicy i działy
Oferty Pracy
Pliki do pobrania
Statystyki i opracowania
Przetargi i konkursy
Organizacja szkoleń
Kwoty i Stawki
Tablica ogłoszeń
Wykaz umów

Dla bezrobotnych
Profile pomocy dla bezrobotnych
Daty wypłat i wizyt
Rejestracja bezrobotnych oraz wykaz dokumentów
Prawo do zasiłku
Harmonogram porad grupowych
Refundacja kosztów przejazdu
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Pozostałe świadczenia
EURES
Dla pracodawców
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Roboty publiczne
Staż
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE

Kontakt
Archiwum News
Przydatne Linki
Galerie zdjęć
Szukaj
Mapa Serwisu
Pogoda w Mogilnie
W portalu
Witaj: Gościu
Banery
Top 10 Pobierania
Refundacja kosztów...
Plan szkoleń na ro...
Zasady organizacji...
Plan szkoleń na ro...
Modernizacja (prze...
Plan szkoleń na ro...
Szkolenia nie tylk...
Kalendarz
Sierpień 2014
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Security System 1.8.2 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
727 Prób, zablokowanych
Witamy
Witaj na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.

Zarządzanie stroną, funkcjonalność i wygląd: M.Walkowiak , Zarządzanie treścią i danymi: M.Banaszak
Projekt "Nowa Energia - Efekt Twój"
NewsyPowiatowy Urząd Pracy w Mogilnie zaprasza do udziału w projekcie "Nowa Energia - Efekt Twój", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia z kategorii NEET (tj. osób nie mających zatrudnienia, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu) zarejestrowanych w PUP w Mogilnie, zamieszkujących teren powiatu mogileńskiego.

Uczestnikiem projektu może być osoba dla której ustalono profil pomocy II (osoby zainteresowane udziałem w projekcie, dla których nie ustalono profilu pomocy proszone są o kontakt z PUP w Mogilnie w celu ustalenia profilu pomocy).

Szczegółowe informacje dot. projektu i rekrutacji dostępne w zakładce "Projekty EFS ".

Termin składania formularzy rekrutacyjnych: 04.08.2014 r. - 29.08.2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.
Program realizacji robót publicznych
NewsyPowiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż w wyniku ubiegania się o dodatkowe środki rezerwy Funduszu Pracy uzyskał dofinansowanie na wdrożenie programu realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie, dla których ustalono II profil pomocy.

Więcej informacji nt. programu w zakładce "Projekty PUP ".
PUP - usługi elektroniczne
PUPPowiatowy Urząd Pracy w Mogilnie przypomina pracodawcom i osobom bezrobotnym o świadczonych przez tut. Urząd usługach elektronicznych, za pomocą których można:
  • dokonać elektronicznej rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
  • zgłosić ofertę pracy,
  • złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
  • uzupełnić załączniki do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy,
  • złożyć pismo do urzędu.
Formularze elektroniczne dostępne są na stronie "pupmogilno.pl" w zakładce - ESP/EUP - Pismo do urzędu .
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
NewsyPowiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki Funduszu Pracy w wysokości 27 500 zł na finansowanie w 2014 r. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) powiatowy urząd pracy może przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących:
1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
2) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;
3) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;
4) promocję KFS;
5) konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy przeprowadzony zostanie w miesiącu wrześniu 2014 roku.

UWAGA: w 2014 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Szczegółowe informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne w zakładce "Krajowy Fundusz Szkoleniowy ".
Projekt "Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start"
NewsyPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt "Powrót na rynek pracy IV - czas na nowy start", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne.
Do projektu zapraszamy osoby zarejestrowane we właściwych urzędach pracy, zwolnione po dniu 20 marca 2014 r., z jednej z niżej wymienionych przyczyn:
- zwolnienie grupowe,
- wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,
- redukcja etatów,
- przyczyny ekonomiczne,
- porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika,
- likwidacja zakładu pracy.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub we Włocławku w następującej formie:
- szkolenie/kurs indywidualny zgodny z potrzebą zgłaszaną przez Uczestnika i diagnozą doradcy zawodowego,
- pośrednictwo pracy,
- warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej.

Termin rekrutacji do projektu: 25 sierpnia 2014 r. - 5 września 2014 r.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne tutaj oraz na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - PAI 2014
PrzetargiWprowadzono ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowanego w oparciu o postanowienia znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Projekt dla osób niepełnosprawnych
NewsyPUP w Mogilnie informuje, że Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym realizuje projekt pn. „Nowe możliwości – aktywizacja społeczno-zawodowa 40 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności z województwa kujawsko-pomorskiego”.
Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne odbędzie się dnia 25.07.2014,  godz. 8.00-10.00 ul. Rynek 10 Mogilno (MGOPS w Mogilnie).

Pozostałe newsy przeniesione do Archiwum


Imieniny i Daty
Solenizanci: Maria, Cezary, Tymoteusz, Zygfryd
-----------------------------
Nasze Serwisy
INFO     FILM
PROJEKTY PUP

PROJEKTY   EFS

Modernizacja kotłowni
ESP / EUP
Pismo do Urzędu

Bezpłatna infolinia
800119199
dla osób bezrobotnych

LEGALNY URZĄD

Użytkownicy Online
Gości Online: 17
Zarejestrowanych: 18
Nieaktywowanych: 1

Ostatnio widziani:
~Posrednik 301:18
~Posrednik 101:52
@Admin 1 dzień
~Programy 1 dzień
~Obsluga BIP 1 tydz.
^Nadzorca 1 tydz.
~Leszekb 2 tyg.
~dotacje 6 tyg.
~szkolenia 8 tyg.
~Doradca14 tyg.
Losowa fotografia
Administrator ... Copyright © PUP Mogilno ... Nadzorca