PUP Mogilno
Strona główna BIP EUP Oferty Pracy Informacje Kontakt Szukaj O Urzędzie RSS Zgłoś ofertę * Dzisiaj   06/02/2016
Menu główne
Pracownicy i działy
Oferty Pracy
Pliki do pobrania
Statystyki i opracowania
Przetargi i konkursy
Organizacja szkoleń
Kwoty i Stawki
Tablica ogłoszeń
Wykaz umów

Dla bezrobotnych
Profile pomocy dla bezrobotnych
Terminarz wypłat
Rejestracja bezrobotnych oraz wykaz dokumentów
Prawo do zasiłku
Refundacja kosztów przejazdu
Pozostałe świadczenia
EURES
Pożyczka z BGK na podjęcie działalności
Dla pracodawców
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Roboty publiczne
Staż
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE
Pożyczka z BGK na utworzenie stanowiska pracy

Kontakt
Archiwum News
Przydatne Linki
Galerie zdjęć
Szukaj
Mapa Serwisu
Pogoda w Mogilnie
W portalu
Witaj: Gościu
Banery

Top 10 Pobierania
Plan szkoleń na ro...
Wniosek o organiza...
Plan szkoleń na ro...
Dokumenty wymagane...
Plan szkoleń na ro...
Szkolenia nie tylk...
Dotacje na firmę -...
Wniosek o refundac...
Dodatkowe środki n...
Styczeń 2008
Security System 1.8.2 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
1077 Prób, zablokowanych
Witamy
Witaj na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.

Zarządzanie stroną, funkcjonalność i wygląd: M.Walkowiak , Zarządzanie treścią i danymi: M.Banaszak
NOWA FORMA WSPARCIA DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA
NewsyRefundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, że od 01.02.2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się w tut. urzędzie o skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego Starosta przez okres 12 miesięcy zrefunduje część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia. Refundacja dokonywana będzie w wysokości 1600 zł. + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę, za jeden miesiąc. Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Nowa refundacja będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na jego finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie przeznaczono ogółem kwotę 6 783 600,00 zł, z czego w 2016 roku kwotę 1 696 000,00 zł i po 2 543 800,00 zł w roku 2017 i 2018.

Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Rutkowska; Pośrednik pracy - stażysta, Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Mogilnie, pok. 8, tel. 52 318 67 30; e-mail: paulinak@pupmogilno.pl

Wniosek do pobrania.

PIT za 2015r.- mieszkańcy gm. Strzelno oraz gm. Jeziora Wielkie
NewsyPowiatowy Urząd Pracy informuje osoby zamieszkujące gminę Strzelno oraz gminę Jeziora Wielkie, które w 2015 roku pobierały świadczenie z tut. Urzędu, iż od dnia 03.02.2016r. w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Strzelnie oraz w Jeziorach Wielkich wydawane będą informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2015.
PIT za 2015 rok - mieszkańcy gminy Mogilno
NewsyPowiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje osoby zamieszkujące Mogilno i gminę Mogilno, które w 2015 r. pobierały świadczenie z tut. Urzędu, iż od dnia 02.02.2016r. w siedzibie PUP w pok. nr 12 wydawane będą informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2015.
Przeniesienie Punktu Inofmacyjno-Konsultacyjnego w Dąbrowie
NewsyPowiatowy Urząd Pracy informuje o przeniesieniu z dniem 01.02.2016r Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego mieszczącego się dotychczas w Dąbrowie ul. Szkolna 13, do siedziby Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16 pok. nr 13. Telefon kontaktowy 52/315-32-15 wew. 15
PIT za 2015 rok - mieszkańcy gminy Dąbrowa
NewsyPowiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje osoby zamieszkujące Dąbrowę i gminę Dąbrowa, które w 2015 r. pobierały świadczenie z tut. Urzędu, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie pok. nr 13 wydawane są informacje o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2015 - tzw. PIT.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - PAI 2016
PrzetargiOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
Ogłoszenie o naborze kandydata do Komisji Konkursowej
PrzetargiOgłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacja i Integracja.

Pozostałe newsy przeniesione do Archiwum


Imieniny i Daty
Solenizanci: Dorota, Bogdan, Paweł, Bohdan, Amanda
-----------------------------
Nasze Serwisy
INFO     FILM

PROJEKTY  FP

Modernizacja kotłowni
ESP / EUP
Pismo do Urzędu

Bezpłatna infolinia
800119199
dla osób bezrobotnych

LEGALNY URZĄD

Użytkownicy Online
Gości Online: 6
Zarejestrowanych: 18
Nieaktywowanych: 1

Ostatnio widziani:
^Nadzorca 1 dzień
~Posrednik 1 2 dni
~Obsluga BIP 3 dni
~szkolenia 4 dni
@Admin 1 tydz.
~Leszekb 1 tydz.
~dotacje 4 tyg.
~Programy 4 tyg.
~Posrednik 316 tyg.
~paulina30 tyg.
Losowa fotografia
Administrator ... Copyright © PUP Mogilno ... Nadzorca